Home / Anime / Nihikime no Dozeu

SEARCH


Nihikime no Dozeu

Kotowari: Kimi no Kokoro no Koboreta Kakera

OVA2 epsNihikime no Dozeu

Mishiro Tamanashi can see the spiritual being called Sanshishi. Ever since he met this entity, his life has changed.

6.54 2,010

March 29, 2013